Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εταιρικό Προφίλ

H 3P Insurance είναι μία εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων που ιδρύθηκε το 2013 με την μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και ειδικεύεται στην Δημιουργία, Υποστήριξη και Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δικτύων Πωλήσεων, ικανών να καλύψουν κάθε είδους ασφαλιστικής ανάγκης των πελατών.

Η Φιλοσοφία μας

Η 3P Insurance εμπνεύστηκε και ιδρύθηκε από καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας πού θεωρούν επιβεβλημένη ανάγκη την δημιουργία μίας Εταιρίας Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που να διαθέτει,

  • Σεβασμό και ήθος
  • Εμπειρία και Γνώση
  • αλλά και τις Δυνατότητες να αντεπεξέλθει με επιτυχία στα νέα δεδομένα που ταχύτατα διαμορφώνονται στην Ασφαλιστική Αγορά
 
Στην 3P Insurance πιστεύουμε ότι:

Μόνο ενωμένες δυνάμεις, που κοινωνούν το ίδιο όραμα, μπορούν να κάνουν την υπέρβαση και να οδηγηθούν με επιτυχία αλλά και ασφάλεια στην επόμενη ημέρα.

Management (Διοίκηση)

Η Εταιρία εκπροσωπείται από τους Διαχειριστές αυτής και διοικείται από το Διευθυντικό της Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους:

  • Παναγιώτη Παλαιολόγο (Πρόεδρος Διευθυντικού Συμβουλίου)
  • Γεώργιο Λούβαρη (Νόμιμος Εκπρόσωπος & Διαχειριστής)
  • Aνδρέα Γερομουσταλάκη (Διεύθυνση Ζωής & Υγείας)
  • Δέσποινα Δημητσάνου (Διεύθυνση Γενικών Κλάδων)
 

Aντικείμενο Εργασιών

Ασφαλιστικοί Πράκτορες και Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

Δίκτυα Συνεργατών

  • Εταιρικό Δίκτυο
  • Συνεργαζόμενο Δίκτυο
  • Ανεξάρτητο Δίκτυο

Η εταιρεία υποστηρίζει και τα τρία Δίκτυα παρέχοντας στο κάθε ένα ξεχωριστά την κατάλληλη υποδομή και υποστήριξη για την υλοποίηση των στόχων του.

Κανονισμοί Πωλήσεων

Για το κάθε Δίκτυο Συνεργατών έχει δημιουργηθεί ένας αντίστοιχος κανονισμός αμοιβών και παροχών με στόχο να ανταμείβεται και να υποστηρίζεται ανάλογα το έργο του κάθε Συνεργάτη.

Κάθε σύμβαση συνεργασίας συνοδεύεται από τον αντίστοιχο κανονισμό που αναφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί.

Πολιτική Εισπράξεων

Η είσπραξη των ασφαλίστρων όπου απαιτείται, είναι παροχή της 3P Insurance.

Κατά συνέπεια οι μέθοδοι είσπραξης είναι οι ακόλουθες:

 • “Τυπώνω-Πληρώνω”
 • e-Shop
 • e-Βanking
 • Πιστωτικές Κάρτες
 • Τραπεζικοί Λογαριασμοί
 • Εισπρακτική Υπηρεσία
 • Αντικαταβολές
 • Ταχυπληρωμές 
 • Aσφαλιστικές Εταιρείες

Εκπαίδευση - Υποστήριξη

Η γνώση είναι Δύναμη αλλά και Προστασία… του Πελάτη, του Συνεργάτη… αλλά και του Ασφαλιστή.
Με γνώμονα τα παραπάνω, η 3P Insurance έχει δημιουργήσει το εκπαιδευτικό της κέντρο και υποστηρίζει τέσσερις βασικούς εκπαιδευτικούς κύκλους.

Α Κύκλος Εκπαίδευσης
Γενική Εκπαίδευση Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας.

Β Κύκλος Εκπαίδευσης
Γενική Εκπαίδευση Ασφαλίσεων Περιουσίας.

Γ Κύκλος Εκπαίδευσης
Ειδική εκπαίδευση, ανά προιόν και ανάπτυξη τεχνικών πωλήσεων.

Δ Κύκλος Εκπαίδευσης
Εξειδικευμένα Προϊόντα.

Για τον Γ και Δ κύκλο και όπου απαιτείται, στην εκπαίδευση συμμετέχουν και εκπρόσωποι Ασφαλιστικών Εταιρειών.
 

Μηχανογραφική Υποστήριξη

Στην 3P Insurance πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη προηγμένων μηχανογραφικών εφαρμογών κάνουν την δουλειά μας:

1.  Πιο έυκολη
2. Πιο γρήγορη και προπάντος
3. Πιο αποτελεσματική!

Επενδύουμε συνεχώς σε αυτόν τον τομέα προκειμένου όλοι οι Συνεργάτες μας να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά και αξιόπιστα, τόσο από το γραφείο τους, όσο και από το γραφείο του πελάτη τους, ακόμη και από το σπίτι τους…
 
 • Συγκριτικές τιμολογήσεις
 • Εκδόσεις προσφορών
 • Προώθηση προτάσεων ηλεκτρονικά
 • Εκδόσεις συμβολέων
 • Πληρωμή ασφαλίστρων
 • Παρακολούθηση χαρτοφυλακίου
 • CRM
 
Είναι οι εφαρμογές που ήδη λειτουργούν. Παράλληλα ετοιμάζουμε… την επόμενη μέρα.