Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προϊόντα

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας

Είναι προφανές ότι σε ένα περιβάλλον που αλλάζει δραστικά, τα προϊόντα τύπου Unit Linked αν και όχι τόσο ευρέως γνωστά στο κοινό, ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Προσφέροντας ευελιξίες, διαφάνεια, εξατομίκευση και επαγγελματική διαχείριση, τα προϊόντα τύπου Unit Linked αυξάνουν σταθερά τη συμμετοχή τους στα συνολικά ασφάλιστρα των Ασφαλισμένων της Αγοράς μας.

Είναι σημαντικό οι άνθρωποί σας να αισθάνονται τη σιγουριά ότι έχουν εξασφαλίσει την οικογένειά τους, σε περίπτωση που συμβεί ένα απρόβλεπτο γεγονός. Τα προγράμματα Ασφάλισης Ζωής καταβάλλουν το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου.

Τα προγράμματα αυτά καταβάλλουν το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί στον εργαζόμενο, αν από ατύχημα ή ασθένεια χάσει μόνιμα την ικανότητα του για εργασία.

Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν και προτείνονται στους πελάτες μας είτε ως βασικά είτε ως συμπληρωματικά της κοινωνικής ασφάλισης είτε στο κλάδο της σύνταξης είτε στον κλάδο της υγείας.

Προϊόντα σχεδιασμένα με πρωτοποριακά χαρακτηριστικά ώστε ο ασφαλισμένος να μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει στον τρόπο ζωής του, τις ανάγκες του, αλλά και τις οικονομικές του δυνατότητες και να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και ασφαλιστικών παροχών, όπως:

• κάλυψη εξόδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• αμοιβές ιατρών
• κάλυψη εξόδων για μονάδες εξειδικευμένης θεραπείας
• διευρυμένη λίστα εξετάσεων και επεμβάσεων χωρίς νοσηλεία
• κάλυψη στα εξωτερικά ιατρεία για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας
• μικροεπεμβάσεις σε ιατρεία ιατρών
• εξωνοσοκομειακή κάλυψη
• ιατροφαρμακευτικά έξοδα λόγω ατυχήματος
• αερομεταφορά και μεταφορά με ασθενοφόρο
• επίδομα ημερήσιας αποζημίωσης
• χειρουργικό επίδομα
• προγεννητικό έλεγχο
• παρακολούθηση εγκυμοσύνης
• κάλυψη τοκετού
• και πολλές άλλες καλύψεις...

Τα προγράμματα αυτά εξασφαλίζουν εισόδημα στους εργαζόμενους, αν από ατύχημα ή ασθένεια χάσουν πρόσκαιρα την ικανότητα τους για εργασία. Σε περίπτωση πρόσκαιρης απώλειας της ικανότητας για εργασία, τα προγράμματα ασφάλισης αναπληρώνουν το εισόδημα των εργαζομένων, μέχρι να επανέλθουν στην εργασία τους.

Παρέχεται αποζημίωση στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από ατύχημα. Ο θάνατος πρέπει να επέρχεται αποκλειστικά και μόνο από σωματικές βλάβες συνεπεία ατυχήματος, και μέσα σε ένα έτος από την ημέρα του ατυχήματος.

Υπηρεσίες και ασφαλιστικές λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για κάθε επιχείρηση.

Γενικές Ασφαλίσεις

Προσωπικές Ασφαλίσεις

Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Τεχνικές Ασφαλίσεις

Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις