Δίκτυα Συνεργατών

 • Εταιρικό Δίκτυο
 • Συνεργαζόμενο Δίκτυο
 • Ανεξάρτητο Δίκτυο


Η εταιρία υποστηρίζει και τα τρία Δίκτυα παρέχοντας στο κάθε ένα ξεχωριστά την κατάλληλη υποδομή και υποστήριξη για την υλοποίηση των στόχων του.

Κανονισμοί Πωλήσεων

Για το κάθε Δίκτυο Συνεργατών έχει δημιουργηθεί ένας αντίστοιχος κανονισμός αμοιβών και παροχών με στόχο να ανταμείβεται και να υποστηρίζεται ανάλογα το έργο του κάθε Συνεργάτη.

Κάθε σύμβαση συνεργασίας συνοδεύεται από τον αντίστοιχο κανονισμό που αναφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί.

Πολιτική Εισπράξεων

Η είσπραξη των ασφαλίστρων είναι υποχρέωση της 3P Insurance και όχι του Συνεργάτη.
Είναι παροχή της Εταιρίας και όχι απαίτηση.

Κατά συνέπεια οι μέθοδοι είσπραξης είναι οι ακόλουθες:

 •  "Τυπώνω Πληρώνω"
 •   e-Shoping
 •   e banking
 •   Πιστωτικές Κάρτες
 •   Τραπεζικοί Λογαριασμοί
 •   Εισπρακτική Υπηρεσία
 •   Αντικαταβολές
 •   Ταχυπληρωμές 
 •   Aσφαλιστικές Εταιρίες

Social

Facebook