Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις Περιουσίας

products home Large

 • Πυρός
 • Κλοπής
 • Σεισμού
 • Αυτοκινήτων
 • Σκαφών, Πλοίων, Αεροσκαφών
 • Ειδικών περιουσιακών στοιχείων

Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

product-icon business

 • Περιουσιακών στοιχείων
 • Βιομηχανικών κινδύνων
 • Προστασίας Περιβάλλοντος
 • Λαθών και Παραλείψεων
 • Αστικής Ευθύνης
 • Νομικής Προστασίας
 • Πιστώσεων και Εγγυήσεων
 • Τεχνικών κινδύνων
 • Μεταφορών

Ειδικές Ασφαλίσεις

products boat Large

 • Εργων τέχνης
 • Κοσμημάτων
 • Ταξιδίων
 • Μελών Διοίκησης (D.N.O.)

Social

Facebook