Εκπαίδευση - Υποστήριξη

Η γνώση είναι Δύναμη αλλά και Προστασία…
του Πελάτη, του Συνεργάτη… και του Ασφαλιστή.
Με γνώμονα τα παραπάνω η 3P Insurance έχει δημιουργήσει το εκπαιδευτικό της κέντρο και υποστηρίζει τέσσερις βασικούς εκπαιδευτικούς κύκλους.

Α. Κύκλος Εκπαίδευσης
Γενική Εκπαίδευση Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας.

Β. Κύκλος Εκπαίδευσης
Γενική Εκπαίδευση Ασφαλίσεων Περιουσίας.

Γ. Κύκλος Εκπαίδευσης
Ειδική εκπαίδευση, ανά προιόν και ανάπτυξη τεχνικών πωλήσεων.

Δ. Κύκλος Εκπαίδευσης
Εξειδικευμένα προιόντα.

Για τον Γ και Δ κύκλο και όπου απαιτείται, στην εκπαίδευση συμμετέχουν και εκπρόσωποι Ασφαλιστικών Εταιριών.

Μηχανογραφική Υποστήριξη

Στην 3P Insurance πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη προηγμένων μηχανογραφικών εφαρμογών κάνουν την δουλειά μας,

  • πιό εύκολη
  • πιό γρήγορη και προπαντός
  • πιό αποτελεσματική!

Επενδύουμε συνεχώς σε αυτόν τον τομέα προκειμένου όλοι οι Συνεργάτες μας να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά και αξιόπιστα, τόσο από το γραφείο τους, όσο και από το γραφείο του πελάτη τους, ακόμη και από το σπίτι τους.

  • Συγκριτικές τιμολογήσεις
  • Εκδόσεις προσφορών
  • Προώθηση προτάσεων ηλεκτρονικά
  • Εκδόσεις συμβολαίων
  • Πληρωμή ασφαλίστρων
  • Παρακολούθηση χαρτοφυλακίου
  • CRM

Είναι οι εφαρμογές που ήδη λειτουργούν.
Παράλληλα ετοιμάζουμε …την επόμενη ημέρα.

Social

Facebook